Publikationer

Udvalgte publikationer  (efter 2000)

 

Hansen, Helle Krogh og Else Marie Rasmussen - 2018: Med hjerne og hjerte - aktionsforskning, læring og praksisudvikling. Frydenlund.


Hansen, Helle Krogh - 2015: Second Order Phenomenological-Hermeneutical Observation Scheme: SOPHOS. www.Academia.edu


 

Hansen, Helle Krogh & Else Marie Rasmussen - 2013: Med hjerne og hjerte - et aktionsforskningsprojekt om demensomsorg. 172 sider. Horsens Kommune.

 

Hansen, H.K., Molpeceres, M., Rothuizen, J.J. - 2012: Lifelong Learning and participation: a pedagogical turn in social work and social policy. www.academia.edu

 

Hansen, Helle Krogh – 2011: Health Professionals of the Future. In Public Service Review: European Science & Technology Issue 12.

 

Hansen, Helle Krogh - 2010: Faglig identitet og omsorgsforståelser hos mandlige omsorgspersoner. In Gerontologi. Årgang 26, nr. 3 pp. 8-11.

 

Hansen, Helle Krogh, Barbara Wamsley & Sirppa Kinos - 2009: "Creating Structure from a Chaos? Challenges in Comparison of Education Programmes for Home Care." In Kari Salonen (ed): Home Care for Older People – Good Practices and Education in Six European Countries, Turku University of Applied Sciences.

 

Hansen, Helle Krogh - 2009: "Hele livet og døden med". In Mørch, S.I., N. Mors (red): Pædagog i en mangfoldig verden. Academica.

 

Hansen, Helle Krogh - 2008: "Neglected opportunities for personal development: Care work in a Perspective of Lifelong Learning" In Wrede, S. et al. (red): Care Work in Crisis – Reclaiming the Nordic Ethos of Care. Studentlitteratur.

 

Hansen, Helle Krogh - 2008: "Traditioner og nytænkning i omsorgsforståelser. En undersøgelse af synspunkter hos tre minoritetsgrupper blandt ansatte i ældreomsorg" (Rapport 163 s.).

 

Hansen, Helle Krogh - 2008: "Mødet med svækkelse og alderdom vækker følelser, som skal erkendes, respekteres og udfordres". In Ældreomsorg - holdninger, omgangstone og etik. Ældreforum.

 

Hansen, Helle Krogh - 2008: "Socialpædagogik i demensplejen". In Håndbog om demens. Til pleje og omsorgspersonale på ældreområdet, undervisere og frivillige. Servicestyrelsen.

 

Hansen, Helle Krogh - 2008: "Socialpædagogik i demensomsorg". In Håndbog om demens. Til Myndighedsniveau: Ledere, politikere og forvaltningsmedarbejdere. Servicestyrelsen. (trods enslydende titler på de to ovennævnte antologibidrag, er de meget forskellige).

 

Hansen, Helle Krogh – 2008: Socialpædagogisk Praksis i DemensOmsorg – SPIDO. Undervisernes syn på undervisning, læring mv. i SPIDO-projektet. Servicestyrelsen (www.servicestyrelsen.dk).

 

Hansen, Helle Krogh - 2008: " Socialpædagogikkens idealer og praksis - er der en særlig socialpædagogisk praksis?" In Tuft, K., og C. Aabro (red): Faget pædagogik. Billesøe og Baltzer.

 

Hansen, Helle Krogh – 2007: "Sprogliggørelse af livserfaringer, følelser og solidaritet i professionel omsorg. In Gerontologi. Årgang 23. nr. 34

 

Hansen, Helle Krogh - 2006: "Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv". Forskningsspot i årsberetningen for RUC 2006.

 

Hansen, Helle Krogh - 2006: "Socialpædagogik i omsorg for mennesker med demens". In Tidsskrift for Socialpædagogik, Nr. 18. 2006, pp. 12 – 19.

 

Hansen, Helle Krogh - 2006: "Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv". Ph.d.- afhandling. Roskilde Universitet (365 s.). Udgivet af Forskerskolen i Livslang Læring, RUC.

 

Hansen, Helle Krogh – 2006: "Livet er et kunstværk – om ældrepædagogisk teori og praksis." In Afspændingspædagogen 28. årgang. Januar 2006, pp. 4-11.

 

Rothuizen, Jan Jaap & Helle Krogh Hansen – 2005: Fra jura til pædagogik. Styrelsen for Social Service. (www.servicestyrelsen.dk).

 

Hansen, Helle Krogh, Jytte Juul Jensen & Peter Moss - 2004: Innovative Developments in Care Work: Consolidated report. Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions.

 

Hansen, Helle Krogh & Jytte Juul Jensen - 2004: "Work with Adults with Severe Disabilities. A Case Study in Denmark, the Netherlands and Sweden". Consolidated Report. Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions. (Forskningsrapport 229 s.).

 

Hansen, Helle Krogh - 2004: "A Study of Understandings in Care Work with Elderly People: Experiences using the Sophos model – The Danish National Report". Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions. (Forskningsrapport 60 s.).

 

Hansen, Helle Krogh & Jytte Juul Jensen - 2004: "A Study of Understandings in Care and Pedagogical Practice: Experiences using the Sophos Model in cross national studies". Consolidated report. Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions. (Forskningsrapport 68 s.).

 

Borresen, Mette, Helle Krogh Hansen og Lis-EmmaTrangbæk - 2004: "Socialpædagogik og demens - det vanskelige omsorgsarbejde". Styrelsen for Social Service (2. udgave).

 

Hansen, Helle Krogh og Jytte Juul Jensen - 2003: "Omsorgsarbejde og pædagogisk arbejde i Europa - aktuelle forståelser og fremtidsperspektiver". In Vera nr. 22 pp 76 -79: Forvaltninger, styring og pædagogik. 2003.

 

Jensen, Jytte Juul & Helle Krogh Hansen - 2002: "Surveying Demand, Supply and Use of Care in Denmark". National report. Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions. (Forskningsrapport 88 s.).

 

Jensen, Jytte Juul & Helle Krogh Hansen - 2002: "Review of literature since 1990: Psychosocial job environment, job satisfaction, gender and other diversities in the care workforce, and quality of care services. Denmark". National report. Care Work in Europe: Current Understandings and Future Direc-tions. (Forskningsrapport 89 s.).

 

Jensen, Jytte Juul & Helle Krogh Hansen - 2002: "Mapping of Care Services and the Care Workforce in Denmark." Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions. (Forskningsrapport 78 s.).

 

Hansen, Helle Krogh - 2002: Livet er et kunstværk – om ældrepædagogisk teori og praksis. Ældreforum.

 

Andersen, Joan Lykkemark & Helle Krogh Hansen - 2002: "Samtale i øjenhøjde – rådgivning og vejledning i social- og sundhedsarbejde". Munksgaard (5.oplag).

 


udsigten fra vores stue i Skodsborg

Udsigten fra vores stue, da vi boede i Skodsborg