Kompetence - CV


Kompetence CV

 


Se det kronologiske CV for ansættelser mv.

 

Mit arbejdsliv har indeholdt undervisning, forskning, udviklingsarbejde, koordineringsopgaver og ledelse - somme tider det hele på samme tid.

 

Jeg trives godt med alle disse forskellige opgaver, roller og ansvarsområder, hvor forskelligartede kompetencer supplerer hinanden og giver nuancerede holdninger og indsigter. 

 

Forskning og udvikling:

Praksis- og anvendelsesorienteret forskning; evaluering og evalueringsforskning; kvalitativ forskning; videobaseret forskning; internationale forskningsprojekter; projektudvikling; kompetence- og praksisudvikling, fundraising, EU-ansøgninger.


Mine forskningsfaglige interesseområder er følgende:

• Livslang læring og udvikling

• Pædagogikkens historie og filosofi 

• Alderdom i et kulturelt, socialt og eksistentielt perspektiv

• Ældreomsorg og pleje

• Sundhedspædagogik 

• Socialpædagogisk indsats for mennesker med demens og andre former for funktionsnedsættelse

• Kvalitative forskningsmetoder

• Professionsforskning - praksisnær og anvendelsesorienteret forskning


Ledelse:

Ledelse i politisk styrede systemer; ledelse i nationale og internationale forskningsprojekter; faglig ledelse i videncentre og andre forsknings- og udviklingsmiljøer; udvikling og implementering af strategiske mål; resultatstyring i forhold til udviklings- og resultatkontrakter; portefølje-og programledelse;  konsensussøgende, anerkendende og udviklende personaleledelse; teamorientering; etablering af partnerskaber.


Undervisning og vejledning:

Gerontologi; sundhedspædagogik; pædagogisk teori og filosofi; metodologi og videnskabsteori; socialpædagogik, rehabilitering, demenspleje, kommunikation og professionsudvikling. Specialevejledning og vejledning på masteropgaver.


Censur:

AU, KU, SDU og RUC: Pædagogik, Sundhedspædagogik, Ældreomsorg, Arbejdsliv, Professionssociologi, mv.


Forskningsområder og særlig faglig viden:

Livslang læring og udvikling, det aldrende samfund, alderdom i et kulturelt, socialt og eksistentielt perspektiv, den gode, sunde og aktive alderdom, ældreomsorg og pleje, sundhedspædagogik, socialpædagogisk indsats for mennesker med demens og andre former for funktionsnedsættelse, kvalitative forskningsmetoder, professionsforskning - praksisnær og anvendelsesorienteret forskning.


Kommunikation:

Stærk i skriftlig og mundtlig kommunikation; analytisk stringens, refleksiv og nuanceret; lærebogs- og håndbogsforfatter; skriftligt og mundtligt engelsk på arbejdsniveau; nærværende, anerkendende og inkluderende i relationer.