Med hjerne og hjerte

Med hjerne og hjerte - aktionsforskning, læring og praksisudvikling


Lyst til at skabe forandring, udvikling og glæde i hverdagslivet for fagprofessionelle og deres målgrupper?Brug bogen "Med hjerne og hjerte - aktionsforskning, læring og udvikling", som jeg har skrevet sammen med sygeplejerske og projektleder Else Marie Rasmussen. Bogen er udgivet på Frydenlund april 2018.


Det er en bog, som viser, hvordan forskellige tilgange og metoder i aktionsforskning kan give en nuanceret viden og gøre det muligt at involvere forskellige grupper af fagprofessionelle, pårørende, frivillige og studerende i undersøgelse og udvikling af praksis inden for ældreomsorg og andre velfærdsområder.


Bogen kan bruges af fagprofessionelle, ledere, forskere, konsulenter og undervisere inden for alle velfærdsområder. Bogen giver konkrete eksempler på brug af teori og begreber og viser konkret, hvordan forskellige metoder er kombineret og anvendt - og hvad der er kommet ud af det. Det er en bog, som har forskningskvalitet, samtidigt med at den respekterer det konkrete praktiske arbejdsliv.


De tolv praksisfortællinger i bogen udgør en særlig kvalitet som inspiration i forskning og undervisning.


Brug vores ideer. Ring eller skriv, hvis  jeg - evt sammen med Else Marie - skal komme og hjælpe med jeres projekt.


Sammen med jer kan vi aftale design af projektet og en eller flere af den vifte af metoder, vi har afprøvet og som gør det muligt aktivt at involvere en vifte af forskellige aktører:


Virkningsteori:

En undersøgelse af lokale antagelser om, hvordan praksis virker: fagprofessionelles egne teorier, ideer og tanker om hvilke indsatser, der fører til de resultater, de ønsker og faktisk oplever.


Interviews og peer-interviews:

Spørgsmål og temaer, der udvikles ud fra lokale udfordringer og ønsker, undersøges med interviews og ved at hjælpe fagprofessionelle med at interviewe hinanden.


Observationer og videobaserede studier:

Deltagerobservationer samt systematiske ikke-deltagende og fokuserede observationer med og uden video: Gør vi det, vi tror og siger, at vi gør?


Kernekvaliteter:

En undersøgelse af, hvilke kernekvaliteter der er bærende hos personer, grupper og organisationer og finder med en stærk analysemodel de tilhørende faldgruber, udfordringer og modstande, der skal arbejdes med.


SWOT-analyse:

I workshops identificerer og analyseres styrker (Strengths) og svage sider (Weaknesses) og derefter muligheder (Opportunities) og trusler (Threats).


Værdi- og kulturanalyse:

Med forskellige organisations- og kulturteorier undersøges, hvordan stedets kultur manifesterer sig - både i det skjulte og i det åbenlyse -  og hvad man kan lære af det.


Narrativer og praksisfortællinger:

En undersøgelse af narrativer, og hvordan de både skaber, vedligeholder og udfordrer en kultur. Og med praksisfortællinger skabes et særligt rum for personlig og faglig refleksion, læring og udvikling for den enkelte og organisationen. Disse er særdeles konstruktiver i både undervisning og forskning.


Copyright © All Rights Reserved