CV - kronologisk

Uddannelser   

                 

 

2006 -  Ph.d. ved Institut for Uddannelsesforskning, RUC  (vejleder: prof. Henning Salling Olesen)

 

1998 -  Cand. pæd. pæd. ved Danmarks Lærerhøjskole (DPU, AU)

 

1984 - Statens Erhvervspædagogiske Læreruddannelse

 

1979 - SocialrådgiverAnsættelser                      

 

2016 - Uddannelsesleder, chefkonsulent ved Københavns Professionshøjskole  (tidligere UCC)


2014 - Chefkonsulent, projektleder UCC

 

2013 - 2014 Studieleder, pædagoguddannelsen, Sydhavn UCC

 

2012 - 2013 Post doc ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet.

 

2010 - 2011 Forsknings- og udviklingschef ved "Sundhed, Pleje og Rehabilitering", Professionshøjskolen Metropol samt programleder ved Metropols forsknings- og udviklingsprogram ”Borgernær Sundhed”.

 

2009- 2010: Leder af ”Center for Sammenhængende Forløb” samt ”Center for Urban Sundhed”. Fra oktober 2010 også ”Videncenter på Ældreområdet – Gerontologisk Institut”. Professionshøjskolen Metropol.

 

2001- 2008: Leder af Center for Ældrepædagogik (fra juni 07: ”Center for Aldringsrelateret pædagogik og etik”. I 2008 integreret i videncenteret VIOLA, Udviklingsdivisionen, VIA University College).

 

1995 – 2008: Lektor samt forsknings- og udviklingskoordinator ved Jydsk Pædagog-Seminarium.

 

2006 – 2008: Ekstern lektor ved Det Jyske Musikkonservatorium (teoretisk pædagogik, undervisningslære og psykologi).

 

1992 – 2000: Medlem af opgavekommissionen, UVM vedrørende adgangsprøven til de videregående social- og sundhedsuddannelser.

 

1983 - 1995: Underviser ved Plejehjemsassistentskolen/Social- og sundhedsskolen i Randers. I samme periode: Ekstern underviser sociale fag/sociologi ved flere videregående sundhedsuddannelser, bla. fysioterapeutuddannelsen.

 

1986-1988: Orlov/ ulandsfrivillig i Kalahariørkenen, Botswana.

 

1979 - 1983: Socialt og socialpædagogisk arbejde bla. familiepleje samt undervisning ved diverse arbejdsmarkedsuddannelser.

 

 

Eksempler på andre faglige opgaver                      

 

Beskikket censor ved det fælles censorkorps for pædagogiske kandidatuddannelser og master i voksenuddannelse og professionsudvikling ved KU, AU (DPU), RUC  og SDU.

 

Efterår 2011: Ekstern evaluator på EU-projektet "HEAR  ME".

Forår 2012: Oplæg ved forskningens døgn, Aarhus Universitet.

 

 

 

Forskning og større udviklingsprojekter

 

“Med hjerte og hjerne” – et aktionsforskningsprojekt i Horsens Kommune

Et 2-årigt aktionsforskningsprojekt om en sundhedsfremmende og socialpædagogisk tilgang i demensomsorg. Et samarbejdsprojekt mellem Horsens Kommune og Aarhus Universitet.


Projektet er finansieret af Horsens Kommune, Socialstyrelsen, Hede Nielsens Fond samt Inge og Asker Larsens Fond. Det blev afsluttet oktober 2014.


Projektet er beskrevet i Helle Krogh Hansen og Else Marie Rasmussen: Med hjerne og hjerte - aktionsforskning, læring og praksisudvikling. Frydenlund 2018.


 

EQUIP: European Framework for Qualifications in Home Care Services for Older People

Et 2-årigt EU-finansieret forskningsprojekt i samarbejde med forskere i Finland, Holland, Spanien, UK og Estland. Komparative undersøgelser af kompetencer i ældreomsorg samt udvikling af internetbaseret værktøj til kompetencevurdering (for både omsorgspersoner, uddannelsesinstitutioner og arbejdsgivere). Afsluttet feb. 2009

 

 

”Omsorgsforståelser og faglig identitet hos mænd, hos kvinder med ikke dansk etnisk baggrund og hos pædagoger"

Et 2-årigt forskningsprojekt finansieret af Velux-Fonden. Afsluttet nov. 2008.

 

 

”SPIDO: Socialpædagogisk praksis i demensomsorg”

Et undersøgelses- og kompetenceudviklingsprojekt med udvikling og afprøvning af modeller for læring i praksis samt gennemførelse af konkrete forløb for 2000 medarbejdere i ældreomsorg. Finansieret af Servicestyrelsen, 2006 – 2008.

Projekt SPIDO bygger på to tidligere udviklingsprojekter, hvor jeg var projektleder. Det første med tilknytning til det daværende Formidlingscenter Nord. Det andet, der var et udviklingsprojekt i 7 kommuner, var finansieret af Servicestyrelsen og eksternt evalueret af Muusmann Research and Consulting (2005).

 

 

Ph.d.-projekt ”Ældreomsorg i et pædagogisk perspektiv”.

En undersøgelse af forståelser, motiver, vilkår og læringspotentialer blandt omsorgspersoner iældreomsorg. I denne forskning har jeg bla. arbejdet med metodeudvikling i videobaseret kvalitativ forskning. 2006. Ph.d.-afhandlingen er udgivet  af RUC.

 

 

”Care Work in Europe: Current Understandings and Future Directions”.

Et stort EU-projekt,der forløb 2001-2005 med undersøgelser af omsorg og pædagogisk uddannelse og arbejde i Danmark, England, Holland, Ungarn, Spanien og Sverige. Projektet var ledet af Prof. Peter Moss, University of London.


Jeg havde lead på flere forløb i dette projekt og afholdt metodeworkshops i både London og Bruxelles om cross-national qualitative methods samt om videobaseret kvalitativ forskning.

 

 

”Salomon, an integrated European programme for elderly people living in residential environment”.

I samarbejde med forskere fra Spanien, Tyskland og England. EU-projekt.  Afsluttet 2000.